Thursday, February 11, 2010BIBLIOGRAFI
A.Samad Said dan Salmi Manja. 1979. Daun-daun Berguguran. Kuala Lumpur
:Federal Publications.

Dewan Sastera. 2000. Salmi Manja Tidak Berhenti Menulis dalam Dewan Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wan Shamsuddin M. Yusof. 1999. Sejarah Sastera Melayu Moden Sesudah Tahun 1800. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Yahaya Ismail. 1979. Sejarah Sastera Melayu Moden. Shah Alam: Fajar Bakti.


No comments:

Post a Comment