Wednesday, February 17, 2010


AKTIVITI SEKARANG

Kini, Salmi Manja bergabung tenaga dengan Sekretariat Ibu Mithali. Beliau tidak bekerja dengan sekretariat ini tetapi hanya menghulurkan khidmat sosialnya sahaja. Beliau juga sering menghabiskan masa di Yayasan Dakwah Islamiah (YADIM) di Pusat Islam. Datin Saleha juga ditugaskan mewawancara ibu- ibu mithali dan menulis riwayat hidup mereka.

Yayasan Dakwah Islamiah (YADIM) merupakan satu yayasan yang ditubuhkan pada tahun 1974 untuk menyelaras dan menyatukan badan- badan dakwah serta membantu badan- badan ini membina pembangunan umat agar memainkan peranan aktif dalam proses kemajuan.

No comments:

Post a Comment